Nya delegater för uppdraget inom statsförvaltningen

Vi är glada för att civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, till nya ledamöter i Tillitsdelegationen. Tillsammans med ordförande Laura Hartman kommer de att utgöra Tillitsdelegationen.

Läs mer

Nya forskningsledare

Vi är glada över att kunna presentera Tillitsdelegationens nya forskningsledare. Från hösten den 1 september samarbetar delegationen med Katarina Wetter Edman, Martin Fransson och Johan Quist.

Läs mer

Webbsändning överlämningsseminarium den 14 juni

Den 14 juni överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande samt två delbetänkanden till regeringen. Se överlämningsseminariet här.

Läs mer

Pressröster om Tillitsdelegationens arbete

Här kan du ta del av några av de pressröster som beskrivit Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

Med tillit växer handlingsutrymmet

Torsdagen den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Samtidigt lämnades också delbetänkandet En lärande tillsyn och forskningsantologin Styra och leda med tillit. Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen inte ger önskade resultat. Kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och mer möjliggörande.

Läs mer

Överlämning av Tillitsdelegationens arbete

Torsdag den 14 juni kl 14-16 överlämnar Tillitsdelegationen sina rapporter till regeringen.

Läs mer

Webbsändning 23 april

Nu kan du ta del av Forum Tillit som webbsändes den 23 april.

Läs mer

Forum Tillit Sverige

Den 9 april arrangerade Tillitsdelegationen en första konferens för statliga mynidgheter.

Läs mer

Webbsändning – Forum Tillit myndigheter

Den 9 april kl 9-12 webbsänder vi från konferensen Forum Tillit för statliga myndigheter. Här kan du se sändningen direkt.

Läs mer

FORUM TILLIT för kommuner och landsting och andra intresserade

Tillitsdelegationen hälsar dig varmt välkommen till en konferens om tillitsbaserad styrning och ledning – en sammanfattning av Tillitsdelegationens arbete. Vi vänder oss framförallt till kommuner och landsting men konferensen är även öppen för andra.

Läs mer