tillit_forsok_logga

Arbetsmiljö i socialtjänsten – Nyköpings kommun

Forskare:
Fil dr och docent Wanja Astvik, Mälardalens högskola
wanja.astvik@mdh.se

Fil dr Robert Larsson, Mälardalens högskola
robert.larsson@mdh.se

Doktorand Jonas Welander, Mälardalens högskola
jonas.welander@mdh.se

Verksamhetskontakt:
Glenn Andersson, områdeschef Division social omsorg, Nyköpings kommun glenn.andersson@nykoping.se

Sammanfattning

Forskarna Wanja Astvik, Robert Larsson och Jonas Welander (Mälardalens högskola) har studerat hur styrning påverkar arbetsmiljö i socialtjänsten i Nyköpings kommun. De beskriver hur kommunen har valt att samla individ- och familjeomsorg i samma enhet, där det har införts ett kollegium för att diskutera komplexa ärenden och stöd i form av förste socialsekreterare och teamledare. Särskilt centralt är den tonvikt som läggs vid grunduppdraget utifrån lagstiftningen, snarare än tillfälliga politiska mål. Konkurrens och incitament undviks, utvärderingar baseras på såväl kvantitativa som kvalitativa utvärderingar och det pågår en kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan politiker och tjänstemän. Forskarna betonar betydelsen av hur man stärker medarbetarnas ämbetsmannaetos.