Försök Tillit diskuterar utredningens fokusområden

Den 15 september hölls ett nytt Försök Tillit, besöksarenan får våra försöksverksamheter och följeforskare, på Nalen i Stockholm. Där diskuterades bland annat stödfunktionernas dimensionering, placering och inriktning. Det talades även om vikten av att se lagstiftningen som levande och rörlig och att alla delar av styrkedjan måste se möjligheter att påverka den. Vissa talade om…

Den 15 september hölls ett nytt Försök Tillit, besöksarenan får våra försöksverksamheter och följeforskare, på Nalen i Stockholm. Där diskuterades bland annat stödfunktionernas dimensionering, placering och inriktning. Det talades även om vikten av att se lagstiftningen som levande och rörlig och att alla delar av styrkedjan måste se möjligheter att påverka den. Vissa talade om hur politikens vilja har stor betydelse för vad man vågar göra i förvaltningarna samt om hur cheferna kan tolka sitt uppdrag på olika vis. Som vanligt högt till tak och givande diskussioner.

20170915_155152
Försök Tillit den 12 september 2017