Forskardag om tillit i styrning av välfärdssektorn

Den 1 juni arrangerar Tillitsdelegationen ett forskarseminarium i Lund om tillit i styrningen. Dagen vänder sig i första hand till forskare.

Tid: 1 juni 2017, kl 10-17
Arrangör Tillitsdelegationen (se www.tillitsdelegationen)

Lokal: Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Hörsalen

Anmälan: fi.tillitsdelegationen@regeringskansliet.se senast 20 maj. Ange ev allergi samt vilken workshop du vill delta i.

Frågor: Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen louise.bringselius@regeringskansliet.se

 

Program

Kl 10.15 Välkomna Louise Bringselius, forskningsledare

Kl 10.25 Tillitsdelegationen
•Bakgrund och arbete allmänt Laura Hartman, docent och ordförande
•Forskningsverksamhet Louise Bringselius, docent och forskningsledare

Kl 11.00 Mellanmänsklig tillit: Vad är det, varför ska vi bry oss och hur robust är den?
Docent Andreas Bergh, Lunds universitet

Kl 11.30 Dokumentstyrning av professioner Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?
Professor Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet/Lunds universitet

Kl 12.00 Introduktion till workshops Louise Bringselius

Kl 12.15 Lunch*

Kl 13.00 Parallella workshops
•Tema vård Samtalsledare: docent Mandar Dabhilkar och dr Lina Maria Ellegård
•Tema skola Samtalsledare: dr Magnus Erlandsson och dr Dalia Mukhtar-Landgren
•Tema omsorg Samtalsledare: prof. Malin Tillmar

Kl 14.00 Panelsamtal i plenum: Tema vård Moderator: docent Mandar Dabhilkar och dr Lina Maria Ellegård

Kl 14.40 Panelsamtal i plenum: Tema skola Moderator: dr Dalia Mukhtar-Landgren

Kl 15.20 Fika

Kl 16.00 Panelsamtal i plenum: Tema omsorg Moderator: prof. Malin Tillmar

Kl 16.40 Avslutning

 

*) Tillitsdelegationen bjuder alla anmälda på lunch och fika, men vi har däremot inte möjlighet att ersätta reseutlägg (annat än för de forskare knutna till Tillitsdelegationens försöksverksamheter). Antal platser är begränsat och forskare har företräde.