Forum Tillit – dialogmöte med forskare

Av regeringens direktiv framkommer att Tillitsdelegationen ska samarbeta med forskare och experter. Avsikten är att kunna dra lärdom av tidigare forskning  och försök med tillitsbaserad styrning. Utifrån denna bakgrund kan de nya försöksverksamheterna läggas upp på ett bra sätt. Tillitsdelegationen bjöd därför in forskare och experter till ett samtal om hur detta arbete skulle kunnagöras givet de förutsättningar som finns inom ramen för utredningen.

forskarmote