FORUM TILLIT för kommuner och landsting och andra intresserade

Tillitsdelegationen hälsar dig varmt välkommen till en konferens om tillitsbaserad styrning och ledning – en sammanfattning av Tillitsdelegationens arbete. Vi vänder oss framförallt till kommuner och landsting men konferensen är även öppen för andra.

Tillitsdelegationen hälsar dig varmt välkommen till en konferens om tillitsbaserad styrning och ledning – en sammanfattning av Tillitsdelegationens arbete. Vi vänder oss framförallt till kommuner och landsting men konferensen är även öppen för andra.

 Tid: 23 april kl. 13-16. Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

I juni 2018 lämnar Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Vi bjuder nu in representanter från landets kommuner, landsting och regioner till en konferens där vi diskuterar och sammanfattar vad vi har sett i vårt arbete. Vi ger delegationens bild av vad tillitsbaserad styrning och ledning är. Goda exempel från praktiken och forskningen kommer att presenteras. Ett antal entusiasmerande externa föreläsare blickar framåt och ger sin bild av styrningen av välfärdstjänster inom vård, omsorg och skola. LÄS MER om konferensen den 23 april här.

 

Anmälan: Vi önskar din anmälan senast den 10 april till fi.tillitsdelegationen@regeringskansliet.se. Platserna är begränsade. Vidarebefordra gärna inbjudan. Läs gärna mer om Tillitsdelegationen på www.tillitsdelegationen.se.