Forum Tillit för statliga myndigheter

Vi hälsar dig som myndighetschef eller representant för en statlig myndighet varmt välkommen till ett uppstartsmöte med Tillitsdelegationen!

Midsection of senior woman lays her hand on another at home

I april öppnar Tillitsdelegationen upp dörrarna för vårt nya uppdrag om tillitsbaserad styrning och ledning vid statliga myndigheter.

Tid: 9 april kl. 9-12.
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Vid mötet kommer vi att berätta om vårt nya uppdrag som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning vid statliga myndigheter. Vi kommer dessutom att dela med oss av de erfarenheter som vi har fått genom att samarbeta med kommuner, landsting och regioner.

Delegationens ordförande Laura Hartman kommer att moderera dagen, därutöver kommer vi att erbjuda ett intensivt program med flera entusiasmerande föreläsare bland andra:

  • Forskare, verksamhetsrepresentanter och brukare från en av Tillitsdelegationens försöksverksamheter
  • Louise Bringselius, forskningsledare Tillitsdelegationen
  • Lisa Lindström, vd vid Doberman
  • Christina Forsberg, GD vid CSN

Om du vill delta anmälerönskar vi din anmälan senast den 30 mars till fi.tillitsdelegationen@regeringskansliet.se. Platserna är begränsade och först till kvarn gäller.