Forum Tillit om en lärande tillsyn

Den 3 oktober handlade Forum Tillit om en lärande tillsyn. Mötet webbsändes och du har nu möjlighet att ta del av hela seminariet.

Se hela seminariet “Forum Tillit om lärande Tillsyn” här

Ytterligare information om seminariet finns även under fliken Mötestillfällen – Forum Tillit på vår hemsida.

Program

13.00 Inledning
Gunilla Hult Backlund, delegat i Tillitsdelegationen och gd IVO

13.20 Tillsyn som styrning
Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås

13.40 Erfarenheter av tillsyn – röster från  skolan och omsorgen
Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen
Ulf Anders Lilja, socialchef Torsby kommun

14.10 Kaffepaus

14.30 Diskussion kring borden – en lärande tillsyn

15.20 Reflektioner från justitiekanslern
Anna Skarhed, justitiekansler

15.30 Paneldiskussion och samtal med publiken
Anna Skarhed, justitiekansler
Gabriel Brandström, enhetschef Skolinspektionen
Gunilla Hult Backlund , gd Inspektionen för vård och omsorg
Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås
Håkan Olsson, ställföreträdande gd Arbetsmiljöverket

16.15 Avslut