Forum Tillit om ledarskap

Intresset för Forum Tillit den 27 april har överträffat alla våra förväntningar, vilket vi är mycket glada för!

Det är så stort att vi börjar få svårt att hitta lokaler som passar. Därför har vi ordnat så att den som vill ta del av detta seminarium via Internet kan göra det. Se seminairet här.

forum tillit

 

PROGRAM

Moderator: Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen

13.00 Välkomna
Karin Ekdahl Wästberg, sekreterare Tillitsdelegationen

13.20 Tillitsbaserad styrning – en teoretisk inramning
Louise Bringselius, forskningsledare Tillitsdelegationen

14.00 Diskussion kring borden

14.20 Kaffepaus

14.40 Ledarskap inom sjukvården
Kajsa Westling och Isabelle Carnlöf, Vårdanalys

15.00 Att vara kommunal chef
Lisa Björk, Institutet för stressmedicin, Västra Götaland regionen

15.25 Paneldiskussion och samtal runt borden

16.00 Avslutning