Forum tillit om tillsyn

Forum Tillit är ett öppet seminarium inom ramen för den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Syftet är att främja kunskapsutveckling kring tillitsbaserad styrning, samverkan och tillsyn i offentligt finansierad verksamhet.

Forum tillit den 3 oktober handlar om tillsyn. Programmet kommer att webbsändas.

Moderator: Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen

 

13.00 Inledning
Gunilla Hult Backlund, delegat i Tillitsdelegationen och gd IVO

13.20 Tillsyn som styrning
Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås

13.40 Erfarenheter av tillsyn – röster från  skolan och omsorgen
Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen
Ulf Anders Lilja, socialchef Torsby kommun

14.10 Kaffepaus

14.30 Diskussion kring borden – en lärande tillsyn

15.20 Reflektioner från justitiekanslern
Anna Skarhed, justitiekansler

15.30 Paneldiskussion och samtal med publiken
Anna Skarhed, justitiekansler
Gabriel Brandström, enhetschef Skolinspektionen
Gunilla Hult Backlund , gd Inspektionen för vård och omsorg
Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås
Håkan Olsson, ställföreträdande gd Arbetsmiljöverket

16.15 Avslut

Välkommen med din anmälan senast den 26 september till fi.tillitsdelegationen@regeringskansliet.se

Lokal: Nalen, David bagares gata 17, Stockholm