Frukostseminarium om äldreomsorg och tillit

Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen? Det diskuterades på SNS frukostseminarium den 6 september. Se webbsändningen.

Hur bör ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen utformas? Vilken betydelse har de för kvalitetsutveckling och för de anställdas handlingsutrymme? Välkommen till ett samtal med bland annat Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och civilminister Ardalan Shekarabi.

Ekonomiska incitament som styrmedel inom äldreomsorgen har hittills analyserats i mindre utsträckning än inom hälso- och sjukvården. Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom omsorgen? Hur samverkar de med andra styrsignaler? Se webbsändningen här.

Medverkande

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Ardalan Shekarabi, civilminister

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör i Nacka kommun

Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS, leder diskussionen.