Pressröster om Tillitsdelegationens arbete

Här kan du ta del av några av de pressröster som beskrivit Tillitsdelegationens arbete.

DN debatt: Tillit till medarbetarna helt avgörande i dagens samhälle

SR Vetenskapsradion: Mer tillit och mindre kontroll – bra för patienter och elever 

SKL: Bra förslag med mindre detaljstyrning

Akademikern: Utredningen klar – kräver mer tillit till professionen

Östra Småland: Kalmar ledande inom tillitsbaserad styrning

Läkartidningen: Så ska professionen få mer tillit

Akademikerförbundet SSR: Mer tillit och mindre detaljstyrning – går det?