Lyssna om tillit på Socialtjänstpodden

I Socialtjänstpodden berättar Anna Lexelius om hur Tillitsdelegationens arbete påverkar socialtjänsten.

Tung administration och detaljstyrning är några faktorer som begränsar professionens handlingsutrymme. Det är särskilt problematiskt i socialtjänsten. Lyssna här och gå gärna in och diskutera på Tillitsdelegationens Facebooksida.