Lyssna på OFR-podden

Anna Lexelius är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och i november förde hon ett samtal om tillitsbaserad hos OFR (som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor).

OFR-poddarna knyter an till OFR:s uppdragsområden och till sådant som har beröring på offentlig sektor. Lyssna här på avsnittet om tillitsbaserad styrning.