Möt oss i Almedalen

Under Almedalsveckan kommer Tillitsdelegationen att arrangera egna aktiviteter samt delta vid ett flertal seminarium. Hoppas att vi ses!

Den 4 juli hållet Tillitsdelegationen ett eget arrangerat seminairum under rubriken Samtal om tillit i styrningen av offentlig sektor. Välkomna dit!

Tisdag 4 juli, kl 15.30– 16.45
Plats: Hälsodalen i S:t Hans Café, Fysiken, S:t Hansplan 2 Ämne: delbetänkande och styrning
Samtalsledare: Laura Hartman
Deltagare: Ardalan Shekarabi, Lena Micko, Laura Hartman, Gunilla Hult Backlund och Emil Broberg
Den 3 juli arrangerar Tillitsdelegationen tillsammans med Gaia Leadership ett semianirum om Hur skiftar tillitsfull styrning synen på ledarskap?

Måndag 3 juli, kl 10.30 -12.00
Plats: Campus Gotland, sal F20
Moderator: Torbjörn Skymning
Deltagare: Laura Hartman, Kristina Alsér med flera

Tillitsdelegationen är i Visby under Almedalsveckan. Vi kommer vid sidan av egna arrangemang även att delta i andras aktiviteter. Möt oss till exempel vid följande tillfällen:

·         3/7 Om ledarskap och tillitsbaserad styrning med Gaia Leadership

·         3/7 Vårdförbundet kl. 13–14.30

·         3/7 Skolledarna 16.00

·         4/7 Bräcke rundabordssamtal kl. 11

·         5/7 Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening kl 16:00-17:30

·         6/7 Så säkrar vi barns rätt att lyckas i skolan – för ett jämlikt Göteborg krävs tillit, vilja och gemensamt ansvar

·         5/7 Forum Jämställdhet rundabordssamtal kl 12

·         5/7 Seminarium arrangerat av Nacka kommun om kvalitet i välfärden 5/7

Väl mött under almedalsveckan!

Tillitsdelegationen: Från vänster Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman och Emil Broberg
Tillitsdelegationen:
Från vänster Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman och Emil Broberg