Möte med kommundirektörer

Snart är det dags för Tillitsdelegationen att träffa landets kommuner och landsting. Den 23 november har samtliga kommun- och landstingsdirektörer bjudits in för att bland annat diskutera tillit i styrningen.

Tillitsdelegationen har bjudit in till ett första samtal kring styrningen av kommuner och landsting. Vilka är de främsta problemen med nuvarande styrning? Hur åtgärdar man dem? Hur kan tillitsbaserad styrning bidra? Vad är tillitsbaserad styrning? Vad vet vi från redan genomförda försök inom olika sektorer och från forskningen? Vad säger medarbetare och brukare?

Vi vill med mötet både få kommunernas kloka medskick till vårt fortsatta arbete och skapa en plattform där olika representanter från kommuner och landsting kan utbyta idéer och kunskap. Tyngdpunkten i programmet kommer därför att vara på workshops där mötesdeltagare möts och tillsammans analyserar behoven av förändring.