Ny forskningsledare till Tillitsdelegationen

Louise Bringselius är utsedd till forsningsledare för Tillitsdelegationen.

Louise ansvarar för utvärdering av de försöksverksamheter som kommer att genomföras i olika verksamheter i kommuner och landsting. Hon är också redaktör för den kommande forskningsantologin som tar sin utgångspunkt i försöksverksamheterna.

Louise är fil. dr. och docent i företagsekonomi. Hon har forskat om statlig styrning och organisering, förvaltningskultur och statlig revision (Riksrevisionen). Louise är också verksam vid Lunds universitet.

Louise Bringselius
Louise Bringselius