Nya delegater för uppdraget inom statsförvaltningen

Vi är glada för att civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, till nya ledamöter i Tillitsdelegationen. Tillsammans med ordförande Laura Hartman kommer de att utgöra Tillitsdelegationen.

I juni 2016 tillsatte regeringen Tillitsdelegationen med uppdrag att arbeta med tillitsreformen genom att utveckla den tillitsbaserade styrningen inom välfärdssektorn inom kommuner och landsting. I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom statsförvaltningen.

Detta ska bland annat ske genom att genomföra projekt, Tillitsverkstan, som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten eller som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet.

Delegationen ska vid sidan av att driva Tillitsverkstan även organisera och driva Tillitsnätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Tillitsdelegationen ska också sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och föreslå hur dessa erfarenheter kan spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Rikard Jermsten är sedan 1 september 2017 generaldirektör för Konkurrensverket. Tidigare kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och dessförinnan expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Christina Forsberg är sedan juni 2016 generaldirektör för CSN, med ansvar för det svenska studiestödet. Hon har tidigare varit länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Gävleborgs län. Christina Forsberg har även haft olika chefsbefattningar vid Kronofogdemyndigheten.

Läs om regeringens utnämning här.