Oxelösund arbetar med ökad tillit inom äldreomsorgen

Oxelösunds kommun har arbetat med en modell för att anpassa inflyttningen till särskilt boende efter den äldres behov. Det har lett till att den äldres önskemål enklare kan tas tillvara och att inflyttningen till boendet har blivit bättre.

Vad händer när vi provar att styra utifrån ett mer tillitsbaserat synsätt? Och hur skalar vi upp och arbetar mer systematiskt? Samtal mellan Charlott Johansson, kommunchef Falkenbergs kommun och Christine Feuk, SKL på Tillitsdelegationens möte den 23 november.

Inom Oxelösunds kommun har man med hjälp av metoden servicedesign anpassat äldreomsorgen efter de äldres behov. Genom att ta reda på vad den äldre har för behov kan inflyttningen till ett äldreboende, genom en lots, göras så personlig som möjligt. Charlott Johansson berättade om en metod där man undersöker vilka värden som är viktiga för den enskilde. Utifrån detta identifieras systemhinder som justeras och sedan utvärderas. Att arbeta med tillit och ett coachande ledarskap har varit viktigt.

Resultaten har blivit att äldre upplever egenmakt och aktivitet istället för vanmakt och passivitet.