Ramverk för Tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Louise Bringselius, forskningsledare
Louise Bringselius, forskningsledare

Detta är ett första utkast till vad som senare ska bli dels en rapport, dels ett bokkapitel till Tillitsdelegationen. Observera att det är helt fritt att föreslå andra tolkningar av begreppet tillitsbaserad styrning. Läs mer i PM Tillitsbaserad styrning – ett ramverk via länken nedan.

2017-04-10 Louise Bringselius – Tillitsbaserad styrning