Seminarium tillsammans med SKL

Den 7 juni arrangerade Tillitsdelegationen och SKL ett gemensamt seminarium på temat “Kommunal styrning baserad på tillit”.

Under dagen deltog många kommunalråd, regionråd, KSO:er, m fl medverkade. Lena Micko (ordf SKL) inledde dagen och efteråt följde ett samtal med civilminister Ardalan Shekarabi och SKL:s Daniel Bernmar. Efter en gruppdiskussion tillkom även Laura Hartman (ordf Tillitsdelegationen) i ett panelsamtal. Några medskick:
– Tillit och kontroll måste gå hand i hand. Båda behövs. Men kontroll bör i högre grad än idag syfta till att hjälpa till utveckling/lärande.
– Med mer dialog mellan beslutsnivåer kan man främja lärande, undvika revirtänkande och minska administration.
– Behov för mindre fokus på strukturer och reglering och mer på kultur och ledarskap.
– Behov för ökad kunskap om kommuner och landsting bland de folkvalda i riksdagen.
– Nödvändigt att tolka lagar och regelverk med omdöme.

Du kan ta del av seminariet här.

18952808_341366379634542_8621101930366351015_n
Moderator för dagen var forskningsledare Louise Bringselis som här samtalar med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och Daniel Bernmar, kommunalråd från Göteborgs stad.