Tillitsdelegationen i Almedalen

I juli deltar Tillitsdelegationen i Almedalen för att diskutera hur styrningen av offentlig sektor i större omfattning kan ta tillvara medarbetares kompetens och bidra till ett större värde i välfärdstjänster. Vi arrangerar ett eget seminarium på tisdagen den 4 juli och deltar även seminarier som arrangeras av andra aktörer. Håll utkik efter våra programpunkter och kontakta oss om du vill att vi deltar i några av era aktiviteter i Almedalen.

Vi vill gärna delta i olika diskussioner om en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor – bjud gärna in oss att delta i era seminarier.

Korta presentationer av dem av oss som representerar Tillitsdelegationen på plats i Almedalen:

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi. Laura har en bakgrund både som forskare och analyschef i offentlig verksamhet. Laura deltar gärna i samtal om Tillitsdelegationens arbete och uppdrag men även om forskningens och ledarskapets betydelse för samhällsutveckling.

Gunilla Hult Backlund, ledamot i Tillitsdelegationen och generaldirektör IVO. Gunilla deltar gärna i samtal om Tillitsdelegationens arbete och uppdrag men även om hur tillsynen kan bidra till mer lärande i vården och omsorgen. Gunilla bedriver för närvarande ett omfattande förändringsarbete och deltar också gärna i diskussioner kring ledarskap och förändring.

Emil Broberg, ledamot i Tillitsdelegationen och tredje vice ordförande hos SKL. Emil deltar gärna i samtal om Tillitsdelegationens arbete och uppdrag men även om styrning och ledning ur det politiska perspektivet kopplat till kunskaper/erfarenheter från hur det fungerar i verkligheten i styrningen av kommuner, landsting och regioner.

Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen och docent i företagsekonomi. Louise deltar gärna i samtal om Tillitsdelegationens arbete och uppdrag, hon föreläser också gärna om “Bortom NPM – i teori och praktik” och offentlig granskning. Trender i samhälle och förvaltning samt offentligt ledarskap och tjänstemannaroll är ytterligare teman som alla belyses med förankring i aktuell forskning och kopplat till Tillitsdelegationens arbete.

Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen med bakgrund som projektledare för samverkansprojekt hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner. Anna deltar gärna i samtal om Tillitsdelegationens arbete och uppdrag men även om betydelsen av tillit i samverkan mellan olika samhällsaktörer för att nå större kvalitet i mötet med de som vi i offentlig sektor arbetar för; brukare, patienter och elever.

Kajsa Hanspers, utredningssekreterare i Tillitsdelegationen och fil. dr i nationalekonomi. Kajsa talar gärna om Tillitsdelegationens uppdrag med särskilt fokus på slutsatser i delbetänkandet om ersättningsmodeller och ekonomisk styrning

Karin Ekdahl Wästberg, utredningssekreterare i Tillitsdelegationen med bakgrund som chef i äldreomsorgsförvaltningen i Stockholm stad berättar gärna om Tillitsdelegationens uppdrag med särskilt fokus på styrning och ledarskap. Hon kan också berätta om utredningens främjande verksamhet och hur kommunikation är en del i utredningsarbetet. Karin har en mångårig bakgrund som chef i kommunledning och förvaltning, senast inom socialtjänsten och som kommunikationschef.

Unni Mannerheim, utredningssekreterare i Tillitsdelegationen med bakgrund bland annat från Inspektionen för vård och omsorg. Unni deltar gärna i samtal kring tillsynens påverkan på vård, omsorg och skola.

Tillitsdelegationen. På bilden saknas Louise Bringselius.
Tillitsdelegationen. På bilden saknas Louise Bringselius.
Louise Bringselius, forskningsledare
Louise Bringselius, forskningsledare