Tillsynsforum 16 november

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och delegat Gunilla Hult Backlund deltog tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi vid Tillsynsforums höstkonferens. Temat för dagen var ”Hur utvecklar vi tillsynen – tillit i fokus”.

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och delegat Gunilla Hult Backlund deltog tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi vid Tillsynsforums höstkonferens. Temat för dagen var ”Hur utvecklar vi tillsynen – tillit i fokus”.

Civilminister Ardalan Shekarabi på Tillsynsforum 16 november 2016
Civilminister Ardalan Shekarabi på Tillsynsforum 16 november 2016

Deltagarna, som representerade olika tillsynsmyndigheter, fick bl.a. lyssna till civilministerns beskrivning av regeringens tillitsreform. Civilministern lyfte fram att tillsynsmyndigheterna sitter på viktiga verktyg som kan bidra till en mer ändamålsenlig styrning. Det handlar t.ex. om bättre återkoppling från tillsynsmyndigheterna till kommuner och landsting så att de bidrar till mer lärande. Presentationerna finns inspelade och tillgängliga på Tillsynsforums hemsida.