Webbsändning 23 april

Nu kan du ta del av Forum Tillit som webbsändes den 23 april.

 

Här kan du ta del av webbsändningen från den 23 april.

Program 23 april

Välkomna och nuläget
Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

Om vad tillitsbaserad styrning och ledning är och resultat från våra försök
Louise Bringselius, forskningsledare Tillitsdelegationen

Försök Tillit Nyöpings kommun
Medverkande: Dalia Eid, Visions ordförande i Nyköping, Helena Persson, enhetschef med ansvar för försörjningsstöd och missbruksvåd, Gabriel Billing, enhetschef med ansvar för familjehemsvård, ensamkommande barn och familjerätt samt Glenn Andersson, verksamhetschef IFO tillsammans med Wanja Astvik som har varit ansvarig forskare för försöket.

Goda belysande exempel och tips från några av Tillitsdelegationens försök.

Innovativt och stödjande ledarskap
Ett samtal med Carina Myrvang (Årets innovativa ledare) och Christin Tjärnheden (Årets nyskapande chef)

Samtal om framtidens tillitsbaserade styrning
Laura Hartman, Anders Ekholm, (Institutet för framtidsstudier), Lena Micko (SKL), Anneli Roswall Ljunggren statssekreterare.

Yvonne Skattberg
Yvonne Skattberg

Deltar under dagen gör även ståuppkomiker Yvonne Skattberg.