Webbsändning Forum Tillit 26 september

Nu kan du ta del av webbsändningen från Forum Tillit den 26 september.

tillit_forum_logga

Nu kan du ta del av webbsändningen från Forum Tillit den 26 september. Se seminariet på följande länk.

 

Program

I juni 2018 lämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. I betänkandet ger delegationen bl.a. uttryck för att kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och mer möjliggörande. Men hur når vi dit och hur kan vi stimulera till en mer tillitsbaserad styrning t.ex. i kommande regleringsbrev och interna planeringsprocesser? Första tillfället för Forum Tillit Sverige ger Tillitsdelegationen också en introduktion till vårt arbete hittills och hur vi tillsammans med er önskar jobba vidare med statsförvaltningen i fokus. Vi låter goda exempel från praktiken och forskningen få utrymme, samtidigt som vi utlovar aktiv dialog.

Medverkande är:

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen, docent nationalekonomi

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap, Uppsala universitet

Martin Fransson, ek dr och universitetslektor vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet

Christina Forsberg, generaldirektör CSN och delegat Tillitsdelegationen

Lennart Wittberg, strateg Skatteverket

Anders Kessling, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Moderator är Anna Lexelius, huvudsekreterare Tillitsdelegationen