Webbsändning – Forum Tillit myndigheter

Den 9 april kl 9-12 webbsänder vi från konferensen Forum Tillit för statliga myndigheter. Här kan du se sändningen direkt.

Vid konferensen kommer vi att berätta om vårt nya uppdrag – tillitsbaserad styrning och ledning vid statliga myndigheter – samt dela med oss av de erfarenheter som vi har fått genom att samarbeta med kommuner, landsting och regioner. Läs mer om tillitsdirektivet här. Uppdraget genomörs i samverkan med Statskontoret och Arbetsgivarverket.

Delegationens ordförande Laura Hartman kommer att moderera dagen, därutöver kommer vi att erbjuda ett intensivt program med flera entusiasmerande föreläsare som ger konkreta exempel:

Louise Bringselius, Forskningsledare Tillitsdelegationen

Forskare, verksamhetsrepresentanter och brukare från en av Tillitsdelegationens försöksverksamheter i Helsingborgs stad berättar om sitt arbete

Lisa Lindström, VD Doberman

Christina Forsberg, Generaldirektör CSN