Forum Tillit om mål och resultat

Snart kan du här ta del av Forum Tillit angående mål- och resultatstyrning som ägde rum torsdagen den 30 november.

Forum Tillit om mål och resultat

Laura Hartman, Tillitsdelegationens  ordförande och dagens moderator inleder dagen. Vi diskuterar  temat utifrån olika frågeställningar  som t ex:  helhetssyn och samverkan, pinnjakt och dokumentationskrav, uppföljning och utvärdering.

Vilken roll spelar mål- och resultatstyrningen för Tillitsdelegationens arbete?
Viktor Barth-Kron, journalist Dagens Nyheter

Perfekt målstyrning – uppfylls helt. Eller?
Christine Feuk, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Mål- och resultatstyrning i kommuner och landsting. Dåtid. Nutid. Framtid?
Per-Erik Bengtsson, Försäkringskassan

Mål som helgar medlen? Målstyrningens effekter för medborgare.
Paneldiskussion med:
Alexandra Göransson – biträdande avdelningschef på statsledningskontoret i Stockholm stad
Barbro Naroskyin – hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting
Lilian Eriksson som är kommundirektör i Ängelholm