Webbsändning om delbetänkandet

Den 15 juni 2017 bjöd civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande “Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?”

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman presenterade delbetänkandet. Civilminister Ardalan Shekarabi gav sina kommentarer och sedan hölls en paneldebatt på temat ersättningsmodeller med en utblick mot marknadisering och styrmodeller i offentlig sektor.

I panelen medverkade förutom civilministern:

Peter Graf, vice VD vid Vårdbolaget TioHundra
Mirja Räihä, förtroendevald för Kommunal vid Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Korlén, doktorand vid Karolinska institutet
Agneta Jansmyr, regiondirektör vid Region Jönköpings län

Titta på seminariet här.