Webbsändning överlämningsseminarium den 14 juni

Den 14 juni överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande samt två delbetänkanden till regeringen. Se överlämningsseminariet här.

Nu kan du ta del av webbsändningen av överlämningsseminariet den 14 juni.

Se seminariet här.

Program

Överlämning, slutsatser och förslag
Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen och docent vid Uppsala universitet

En lärande tillsyn
Gunilla Hult-Backlund, delegat i Tillitsdelegationen och generaldirektör IVO

Forskning och praktik
Emil Broberg, delegat i Tillitsdelegationen och 3:e vice ordförande SKL
Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen och docent vid Lunds universitet

Civilminister Ardalan Shekarabi kommenterar

Samtal om Tillitsdelegationens arbete
Panelsamtal med Magnus Persson, Maria Petersson, Jonatan Alamo Block, Anette Blomqvist, Malin Aronsson, Mattias Jansson, Heike Erkers, Christine Feuk

Avslutande ord
Laura Hartman och Louise Bringselius