Webbsändningen av Forum Tillit mål- och resultat

Här kan du se vår webbsändning av Forum Tillt om mål- och resultatstyrning från den 30 november.

Titta här via vår youtubekanal Tillitsdelegationen.


Program

Laura Hartman, Tillitsdelegationens  ordförande och dagens moderator inleder dagen. Vi diskuterar  temat utifrån olika frågeställningar  som t ex:  helhetssyn och samverkan, pinnjakt och dokumentationskrav, uppföljning och utvärdering.

Vilken roll spelar mål- och resultatstyrningen för Tillitsdelegationens arbete?
Viktor Barth-Kron, journalist Dagens Nyheter

Perfekt målstyrning – uppfylls helt. Eller?
Christine Feuk, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Mål- och resultatstyrning i kommuner och landsting. Dåtid. Nutid. Framtid?
Per-Erik Bengtsson, Försäkringskassan

Mål som helgar medlen? Målstyrningens effekter för medborgare.
Paneldiskussion med:
Alexandra Göransson – biträdande avdelningschef på statsledningskontoret i Stockholm stad
Barbro Naroskyin – hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting
Lilian Eriksson som är kommundirektör i Ängelholm