tillit_forsok_logga

Bostad först, ett initiativ i socialtjänsten – Helsingborgs stad

Forskare:
Fil dr och professor Verner Denvall, Lunds universitet och Linnéuniversitet
verner.denvall@soch.lu.se

Verksamhetskontakt:
Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen, Helsingborgs stad
kalle.pettersson@helsingborg.se

Sammanfattning

Forskaren Verner Denvall (Lunds universitet och Linnéuniversitetet) har studerat initiativet Bostad först i socialtjänsten i Helsingborgs stad. Detta innebär att hemlösa personer med missbruk eller psykisk ohälsa erbjuds en bostad med förstahandskontrakt samt tillgång till stöd i form av ett mobilt team som är tillgängligt dygnet runt. Det ställs inga krav på direkt motprestation, men ambitionen är att brukarna självmant ska välja att ta emot stöd för att få en mer ordnad social situation. I Helsingborg har brukarna även bjudits in att bidra till gemensam tjänsteutveckling inne i socialtjänstens verksamhet, med goda resultat. Studien visar på vikten av visa brukaren tillit, men också på den spänning som kan uppstå internt när yrkesprofessionella kan uppleva att brukaren går in på den professionella domänen.