Den 15 juni 2017 presenterade Tillitsdelegationen delbetänkandet SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsfrihet? Här kan du läsa delbetänkandet i sin helhet.

SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen - Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?