Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman, Emil Broberg
Gunilla Hult Backlund, Laura Hartman, Emil Broberg

 

laura

Laura Hartman
Ordförande, Tillitsdelegationen och docent i nationalekonomi

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor från IFAU, Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Hon har varit chef för Avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan och ledamot i Finanspolitiska rådet. Idag är hon fristående, föreläsare och utredare. Hon är också ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa  (S 2015:02).

gunilla

Gunilla Hult Backlund
Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg

emil
Emil Broberg
3:e vice ordförande, Sveriges kommuner och landsting