tillit_forsok_logga

Samverkan kring elevhälsa / Falu kommun

Forskare:

Fil dr Johan Hansson, Uppsala universitet
johan.hansson@ipf.se

Fil dr Fredrik Molin, Uppsala universitet
fredrik.molin@ipf.se

Verksamhetskontakt:

Jonatan Block, skolchef Falu kommun
jonatan.block@falun.se

Sammanfattning

Forskaren Johan Hansson (Uppsala universitet) har studerat elevhälsan i Falu kommun. Han använder teori kring kunskapsintegration för att förklara det samarbete som inleddes år 2017 mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna kring tidiga och samordnade insatser för barn med särskilt behov av stöd. Materialet visar på hur man kan åstadkomma tvärprofessionellt lärande. Utvecklingsarbetet inspirerades av den så kallade Skottlandsmodellen, där systemsyn och effektmål är viktiga inslag. Hansson rekommenderar bland annat att en nulägesbeskrivning, syfte och resultatindikatorer måste formuleras gemensamt. Han talar också om vikten av uthållighet, nyfikenhet och lyhördhet.