tillit_forsok_logga

Övergången från DRG till anslagsfinansiering inom högspecialiserad vård –
Skånes Universitetssjukhus 

Forskare:
Fil dr Anna Häger Glenngård, Lunds universitet
Anna.glenngard@fek.lu.se

Fil dr Lina Maria Ellegård, Lunds universitet
lina_maria.ellegard@nek.lu.se

Verksamhetskontakt:
Charlotte Karbassi, stabschef ekonomi på Region Skåne
charlotte.karbassi@skane.se

Sammanfattning

Lina Maria Ellegård och Anna Häger Glenngård (Lunds universitet) har studerat effekter av övergången från prestationsbaserad ersättning till anslagsfinansiering i Region Skåne. De menar att anslagsfinansieringen visserligen har skapat förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning i regionen, men att det nya utrymmet ännu inte har kunnat användas fullt ut, eftersom handlingsutrymmet har kringskurits av bland annat volymkrav och andra detaljerade uppföljningar. Mycket av detta handlar om att annan styrning förblivit oförändrad den nya ersättningsmodellen till trots. En slutsats är att det måste ske ett tillitsbyggande i hela styrkedjan som gör att anslagsfinansieringens potential realiseras.