Christina Eklöf
Migrationsverket

Christine Feuk
Sveriges kommuner och landsting

Erik Magnusson
Socialstyrelsen

Hampus Strömberg
Utbildningsdepartementet

Hanna Sjöberg
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Helena Cantù 
Socialdepartementet

Håkan Olsson
Arbetsmiljöverket

Inger Gustafsson
Verket för innovationssystem (Vinnova)

Jacob Henriksson
Statens skolinspektion

Jenny Munkelt
Socialdepartementet

Johanna Carnö
Näringsdepartementet

Johanna Wockatz
Utbildningsdepartementet

Niclas Damm
Näringsdepartementet

Patrik Olofsson
Skolverket

Robin Anderson Boström
Upphandlingsmyndigheten

Thomas Ericson
Arbetsförmedlingen

Thord Redman
Inspektionen för vård och omsorg

Torkel Winbladh
Finansdepartementet