Här kan du ta del av de webbsändningar som vi har gjort från Forum Tillit, som är vår mötesplats för att diskutera tillitsbaserad styrning och ledning, eller andra seminarier eller filmer.

Ordförande Laura Hartman om Tillitsdelegationens uppdrag

Samtal med civilminister Ardalan Shekarabi

Forum Tillit Tillsyn

Forum Tillit Mål och resultatstyrning

Forum Tillit Ledarskap och medledarskap

Forum Tillit Ersättningsmodeller – överlämnandet av delbetänkande

SNS seminarium fokus äldreomsorg

SKL seminarium om styrning

Vinnova om uppdraget och innovation

Från seminarium där Tillitsdelegationens ordförande talar

SSR

 

Centrum för tjänsteforskning i Karlstad:

 

Socialchefsdagarna september 2017

 

Seminarium hos Public Partner april 2017

 

Region Västerbotten

 

 

Kvalitetsmässan intervju tillsammans med Inga-Britt Ahlenius

 

Uppsala Public Management Seminar mars 2017

 

Offentlig chef konferens januari 2017