Louise Bringselius
Forskningsledare

Louise är fil. dr. och docent i företagsekonomi. Hon har forskat om statlig styrning och organisering, förvaltningskultur och statlig revision (Riksrevisionen). Louise är också verksam vid Lunds universitet.

E-post: louise.bringselius@regeringskansliet.se

Telefon: 076-111 74 48

Louise Bringselius
Louise Bringselius

Forskare verksamma i Tillitsdelegationens försöksverksamheter 2017:

 • Anna Häger Glenngård, Lunds universitet
 • Anna Krohwinkel, Leading Health Care
 • Anna Thomasson, Lunds universitet
 • Annika Lantz, Stockholms universitet
 • Bo Rothstein, Oxford University
 • Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
 • Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
 • Emma-Lisa Nantin, Lunds universitet
 • Fredrik Molin, Uppsala universitet
 • Johan Hansson, Uppsala universitet
 • Jon Rognes, Handelshögskolan i Stockholm
 • Karin Josefsson, Högskolan i Borås
 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Lina Maria Ellegård, Lunds universitet
 • Linda Moberg, Uppsala univsersitet
 • Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
 • Magnus Erlandsson, Malmö högskola
 • Malin Tillmar, Linköpings universitet & Linnéuniversitetet
 • Mandar Dabhilkar, Stockholms universitet
 • Mattias Elg, Linköpings universitet
 • Niklas Altermark, Lunds universitet
 • Ola Fransson, Malmö högskola
 • Robert Jonsson, Linköpings universitet
 • Susanna Alexius, Score/Handelshögskolan i Stockholm
 • Tiziana Sardiello, Score/Stockholms universitet