Den 10 november höll Tillitsdelegationen ett seminarium på Karolinska sjukhuset för att ha ett fördjupat samtal om tillitsbaserad styrning och ledning samt värdebaserad vård. Vi hälsades välkomna av Anna Göjeryd Ulander, sektionschef strategisk styrning och vårdproduktion. Karolinska sjukhuset ingår som forskarledd försöksverksamhet inom Tillitsdelegationen. Syftet med försöket är att jämföra värdebaserad vård och införandet av Karolinskas nya verksamhetsmodell med principerna för tillitsbaserad styrning. Mandar Dabhilkar från Stockholms universitet presenterade sin rapport och Lina Maria Ellegård från Lunds Universitet var diskutant. I rapporten görs även några utblickar mot andra universitetssjukhus i Sverige som också inför värdebaserad vård eller som gjort andra vägval. Med på diskussionen under dagen fanns bland annat representanter för Sahlgrenska, Skånes universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset.

Avdelning Neo
Inne på Nya Karloniska Sjukhusets Neonatalavdelning där deltagarna visades runt av Boubou Hallberg, chef för avdelningen.
Aktivitetsbaserade arbetsplatser NKS
Akrivitetsbaserade arbetsplatser för medarbetare på avdelningen.
Laura Hartman Louise Bringselius
Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och forskningsledare Louise Bringselius
Lina Maria
Lina Maria Ellegård var diskutant på rapporten som utgjorde underlag för dagens samtal.
Neo på NKS
Ljusgård på Nya Karolinska Sjukhuset
Mandar
Dagens huvudpunkt var presentation och diskussion kring antologikapitel till SOU om värdebaserad vård och tillitsbaserad styrning av Mandar Dabhilkar, Stockholms universitet.
Verksamhetschefer NKS
Givande samtal mellan bland annat företrädare från Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska och Skånes universitetssjuhus.

 

Presentation av rapport om tillitsbaserad styrning och ledning

Den 26 oktober ledde forskningsledare Louise Bringselius ett seminarium som riktade sig till alla de 25 forskare som följer Tillitsdelegationens försöksverksamheter. Vi hade också glädjen att välkomna några verksamhetsrepresentanter. Louise presenterade ett utvecklat ramverk med modeller, principer och definitioner för “tillitsbaserad styrning och ledning”, som sedan diskuterades gemensamt. Ramverket kommer inleda den forskningsantologi som kommer till våren, men inom kort släpps det i rapportform för intresserade. Civilminister Ardalan Shekarabi kom därefter och lyssnade när forskarna berättade om preliminära resultat från försöken och han avslutade med ett eget inspirereande anförande. Avslutningsvis höll professor Bo Rothstein en intressant presentation om sitt planerade bidrag till antologin. Den 1 januari ska alla texter vara klara. Därefter följer en forskarworkshop och den 1 mars är deadline för den slutliga versionen. Antologin är ett underlag till Tillitsdelegationen och dess arbete med slutbetänkandet. Varmt tack till alla som medverkar i försöksverksamheterna!

Louise
Forskningsledare Louise Brinselius.
Ardalan
Civilminister Ardalan Shekarabi
Bo R
Professor Bo Rothstein
Deltagare
Deltagare från akademi och verksamheter.