Den 1 juni arrangerade Tillitsdelegationen en forskningsdag i Lund för att diskutera styrning och organisering av välfärdssektorn.

Totalt 75 personer från hela landet möttes vid Lunds universitet för att diskutera. Tack till alla som bidrog till att göra dagen så intressant och bra! Det finns mycket spännande forskning där man visserligen kanske inte talar explicit om tillit, men där man behandlar samma problem som Tillitsdelegationen analyserar. Värdefullt att få ta del av detta och utbyta erfarenhet över ämnesgränser, mellan lärosäten.

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

2017-06-01 Andreas Bergh presentation

2017-06-01 Karin Jonnergård presentation

2017-06-01 Laura Hartman pres

 

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning – en av de båda huvudtalarna vid forskningskonferensen.
Professor Karin Jonnergård från Linnéuniversitet och Lunds universitet, en av konferensen båda huvudtalare.
Professor Karin Jonnergård från Linnéuniversitet och Lunds universitet, en av konferensen båda huvudtalare.
Anna Häger Glänngård och Lina Maria Ellegård m fl
Anna Häger Glenngård, Kajsa Westling från Vårdanalys och Lina Maria Ellegård samt Sara Korlén.
Tillitsdelegationens ordförande inleddde med att beskriva Tillitsdelegationens arbete.
Tillitsdelegationens ordförande inleddde med att beskriva Tillitsdelegationens arbete.
Panelsamtal om vården med Isis Amer-Wåhlin, Mandar Dabhilkar, Katarina Wetter Edman, Anna H Glenngård, Sara Kårlén, i panelsamtal om sjukvården.
Panelsamtal om vården med Isis Amer-Wåhlin, Mandar Dabhilkar, Katarina Wetter Edman, Anna H Glenngård, Sara Kårlén, i panelsamtal om sjukvården.
Panelsamtal på tema omsorg, med Kristina Lämås, Fredrik Norström, Therese Reitan och Arne Kristiansen
Panelsamtal på tema omsorg, med Kristina Lämås, Fredrik Norström, Therese Reitan och Arne Kristiansen.
Professor Andreas Werr panelsamtal kring skolan professor Claes Nilholm Uppsala universiet Tina Öllgaard Bentzen, Roskilde universitet
Professor Andreas Werr, Score (Handelshögskolan/Stockholms universitet), i panelsamtal kring skolan. Jämte honom professor Claes Nilholm, Uppsala universiet, och Tina Öllgaard Bentzen, Roskilde universitet.
Worskhop på tema omsorg, under ledning av professor Malin Tillmar
Worskhop på tema omsorg, under ledning av professor Malin Tillmar (Linné/Linköpings univ.) med Malin Tillmar.
Stort intresse
Stort intresse från en kunnig och engagerad publik.

 

Tid: 1 juni 2017, kl 10-17
Arrangör Tillitsdelegationen

Lokal: Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Hörsalen

Program

Kl 10.15 Välkomna
Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen

Kl 10.2 Tillitsdelegationen
Bakgrund och övergripande arbete Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

Forskningsverksamhet Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen

Kl 11.00 Mellanmänsklig tillit: Vad är det, varför ska vi bry oss och hur robust är den?
Docent Andreas Bergh, Lunds universitet

Kl 11.30 Dokumentstyrning av professioner Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?
Professor Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet/Lunds universitet

Kl 12.00 Lunch*

Kl 13.00 Parallella workshops

•Tema vård
Samtalsledare: docent Mandar Dabhilkar och dr Lina Maria Ellegård

•Tema skola
Samtalsledare: dr Magnus Erlandsson och dr Dalia Mukhtar-Landgren

•Tema omsorg
Samtalsledare: prof. Malin Tillmar

Kl 13.50 Panelsamtal i plenum: Tema vård Moderator: ek dr Lina Maria Ellegård (nationalekonomi)

Kl 14.20 Panelsamtal i plenum: Tema skola Moderator: fil dr Dalia Mukhtar-Landgren (statsvetenskap)

Kl 15.00 Fika Kl 15.20 Panelsamtal i plenum: Tema omsorg Moderator: prof. Malin Tillmar (företagsekonomi)

Kl 15.50 Sammanfattande reflektioner och avslutning Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen