tillit_forsok_logga

Kvalitetsutveckling i förskolan – Malmö stad

Forskare:
Fil dr Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se

Doktorand Niklas Altermark, Lunds universitet
niklas.altermark@svet.lu.se

Verksamhetskontakt:
Andreas Norbrant, förskoledirektör Malmö stad
andreas.norbrant@malmo.se

Sammanfattning

Forskarna Dalia Mukhtar-Landgren och Niklas Altermark (Lunds universitet) skriver om kollegial kvalitetsgranskning i Malmö stads förskoleförvaltning. De sätter särskilt ljuset på spänningsfältet mellan tillit och kontroll, och hur detta hanteras inom ramen för förvaltningens arbete med utvecklingsbesök. De visar framför allt hur det finns en upplevd maktobalans mellan medarbetare och överordnade som kan vara svår att överbrygga, även om man gör ganska betydande insatser. Genom medvetenhet och samtal om denna upplevelse kan man stärka och utveckla relationer och öka förutsättningarna för tillit. De pekar också på hur kollegialt lärande bäst förstås som ett perspektiv som bör genomsyra hela arbetet med utveckling och uppföljning i verksamheten, snarare än som en avgränsad metod.