tillit_forsok_logga

Samverkan idéburen och offentlig sekor i äldreomsorg – Alingsås kommun och Bräcke diakoni

Forskare:
Fil dr och docent Karin Josefsson, Högskolan i Borås
karin.josefsson@hb.se

Fil dr och professor Mattias Elg, Linköpings universitet
mattias.elg@liu.se

Verksamhetskontakt:
Thomas Schneider, kvalitetschef Bräcke Diakoni
thomas.schneider@brackediakoni.se

Sammanfattning

Forskarna Karin Josefsson och Mattias Elg (Borås högskola respektive Linnéuniversitetet) har studerat det idéburna partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni som tar form som en sammanhållen vårdkedja för demenssjuka. De använder sig av begreppet resiliens och avser med det ett system där medarbetare löpande kan anpassa sina arbetssätt till olika typer av förändringar. I den vårdkedja de har studerat samverkar kommunens stödresurser, civilsamhälle, primärvård, rehabilitering, hemtjänst, särskilt boende, patient och anhöriga. De betonar bland annat betydelsen av personalrörlighet, lärande utvärdering och aktivt ansvar för koordinering. De betonar också vikten av öppenhet mellan alla aktörer i styrkedjan och handlingsutrymme för vårdpersonal.