24
Aug

Seminarium Kommunalekonomernas förening (KEF) i Varberg

Läs mer

29
Aug

Cecilia Grefve – förändringsresa Malmö

Läs mer

31
Aug

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

01
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Linköping

Läs mer

04
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Göteborg

Läs mer

06
Sep

Frukostmöte med SNS om ersättningsmodeller

Läs mer

07
Sep

Referensgruppsmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

12
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Luleå

Läs mer

12
Sep

Konferens Dagens Medicin om ersättningsmodeller

Läs mer

13
Sep

Socialt Ansvariga Samordnare (SAS) i Skövde

Läs mer

18
Sep

Studiebesök i Oxelösund

Läs mer

19
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Stockholm

Läs mer

20
Sep

Möte med SKL-nätverk

Läs mer

21
Sep

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

22
Sep

Utbildning Bollnäs kommun

Läs mer

Se alla händelser