18
Oct

Seminarier om sociala medier, Stadskontoret

Läs mer

02
Jun

Kommunalekonomernas förening (KEF) i Luleå

Läs mer

07
Jun

Konferens med programberedning SKL

Läs mer

14
Jun

Seminarium Umeå mötesplats social hållbarhet

Läs mer

03
Jul

Almedalsveckan – Seminarium tillsammans med Gaia

Läs mer

04
Jul

Almedalsveckan – Tillitsdelegationens seminarium

Läs mer

24
Aug

Seminarium Kommunalekonomernas förening (KEF) i Varberg

Läs mer

24
Aug

Intervju med Ardalan Shekarabi

Läs mer

29
Aug

Cecilia Grefve – förändringsresa Malmö

Läs mer

31
Aug

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

01
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Linköping

Läs mer

04
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Göteborg

Läs mer

06
Sep

Frukostmöte med SNS om ersättningsmodeller

Läs mer

07
Sep

Referensgruppsmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

12
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Luleå

Läs mer

12
Sep

Konferens Dagens Medicin om ersättningsmodeller

Läs mer

13
Sep

Socialt Ansvariga Samordnare (SAS) i Skövde

Läs mer

18
Sep

Studiebesök i Oxelösund

Läs mer

19
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Stockholm

Läs mer

20
Sep

Möte med SKL-nätverk

Läs mer

21
Sep

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

22
Sep

Utbildning Bollnäs kommun

Läs mer

28
Sep

Laura Hartman medverkar på Socialchefsdagarna i Östersund

Läs mer

10
Oct

Laura Hartman medverkar på Dagens Medicins konferens i Kalmar

Läs mer

18
Oct

Laura Hartman deltar på Socionomdagarna i Stockholm 18-19 oktober

Läs mer

24
Oct

Ekonomidagarna i Örebro – Laura Hartman medverkar

Läs mer

26
Oct

Medicinska sektorsrådens ordförandekonferens i Göteborg

Läs mer

17
Nov

Konferens om psykisk ohälsa, Region Västerbotten

Läs mer

04
Dec

Konferens jämlikt Göteborg

Läs mer

05
Dec

Högskoleforum – anordnas av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Linköpings universitet

Läs mer

09
Jan

Konferens Framtidens välfärd

Läs mer

12
Jan

Studiebesök Borlänge

Läs mer

24
Jan

Konferens i Oslo anordnad av Direktoratet för ekonomistyrning (DFO)

Läs mer

25
Jan

Uppföljande möte riksdagspolitiker

Läs mer

26
Jan

Föreläsning – Västerbottens läns landsting

Läs mer

30
Jan

Frukostseminarium konsultbyråer

Läs mer

05
Feb

Ekonomistyrningskonferens 5-6 februari

Läs mer

06
Feb

Forum Jämställdhet, Karlstad, 6-7 februari

Läs mer

07
Mar

Kommunledning Tyresö kommun

Läs mer

08
Mar

Nordiska socionomförbundets seminarium

Läs mer

13
Mar

Ledning och styrning i framtidens myndighet – konferens i Stockholm

Läs mer

09
Apr

Uppstartsmöte – myndigheter

Läs mer

18
Apr

Finsam-konferens 18 april

Läs mer

17
May

Delegatmöte -Tillitsdelegationen

Läs mer

23
May

Aktuell socialpolitik i Lycksele

Läs mer

14
Jun

Överlämnande av slutbetänkande

Läs mer

19
Jun

Planeringsdag sekretariat

Läs mer

21
Jun

KOMDIR (Kommunaldirektörföreningen i Köpenhamn, Danmark

Läs mer

23
Aug

Föreläsning för controllers hos Polisen

Läs mer

13
Sep

Föreläsning nationellt controllernätverk

Läs mer

14
Sep

Föreläsning Alltinget

Läs mer

17
Sep

Föreläsning Akademin för ekonomistyrning i staten

Läs mer

18
Sep

Uppstartsmöte Tillitsverkstan

Läs mer

18
Sep

Uppstartsmöte Tillitsnätverket

Läs mer

Se endast kommande händelser