24
Jan

Seminarier om sociala medier, Stadskontoret

Läs mer

02
Jun

Kommunalekonomernas förening (KEF) i Luleå

Läs mer

07
Jun

Konferens med programberedning SKL

Läs mer

14
Jun

Seminarium Umeå mötesplats social hållbarhet

Läs mer

03
Jul

Almedalsveckan – Seminarium tillsammans med Gaia

Läs mer

04
Jul

Almedalsveckan – Tillitsdelegationens seminarium

Läs mer

24
Aug

Seminarium Kommunalekonomernas förening (KEF) i Varberg

Läs mer

24
Aug

Intervju med Ardalan Shekarabi

Läs mer

29
Aug

Cecilia Grefve – förändringsresa Malmö

Läs mer

31
Aug

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

01
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Linköping

Läs mer

04
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Göteborg

Läs mer

06
Sep

Frukostmöte med SNS om ersättningsmodeller

Läs mer

07
Sep

Referensgruppsmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

12
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Luleå

Läs mer

12
Sep

Konferens Dagens Medicin om ersättningsmodeller

Läs mer

13
Sep

Socialt Ansvariga Samordnare (SAS) i Skövde

Läs mer

18
Sep

Studiebesök i Oxelösund

Läs mer

19
Sep

Cecilia Grefve – förändringsresa Stockholm

Läs mer

20
Sep

Möte med SKL-nätverk

Läs mer

21
Sep

Delegatmöte Tillitsdelegationen

Läs mer

22
Sep

Utbildning Bollnäs kommun

Läs mer

28
Sep

Laura Hartman medverkar på Socialchefsdagarna i Östersund

Läs mer

10
Oct

Laura Hartman medverkar på Dagens Medicins konferens i Kalmar

Läs mer

18
Oct

Laura Hartman deltar på Socionomdagarna i Stockholm 18-19 oktober

Läs mer

24
Oct

Ekonomidagarna i Örebro – Laura Hartman medverkar

Läs mer

26
Oct

Medicinska sektorsrådens ordförandekonferens i Göteborg

Läs mer

17
Nov

Konferens om psykisk ohälsa, Region Västerbotten

Läs mer

04
Dec

Konferens jämlikt Göteborg

Läs mer

05
Dec

Högskoleforum – anordnas av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Linköpings universitet

Läs mer

09
Jan

Konferens Framtidens välfärd

Läs mer

12
Jan

Studiebesök Borlänge

Läs mer

24
Jan

Konferens i Oslo anordnad av Direktoratet för ekonomistyrning (DFO)

Läs mer

25
Jan

Uppföljande möte riksdagspolitiker

Läs mer

26
Jan

Föreläsning – Västerbottens läns landsting

Läs mer

30
Jan

Frukostseminarium konsultbyråer

Läs mer

05
Feb

Ekonomistyrningskonferens 5-6 februari

Läs mer

06
Feb

Forum Jämställdhet, Karlstad, 6-7 februari

Läs mer

07
Mar

Kommunledning Tyresö kommun

Läs mer

08
Mar

Nordiska socionomförbundets seminarium

Läs mer

13
Mar

Ledning och styrning i framtidens myndighet – konferens i Stockholm

Läs mer

18
Apr

Finsam-konferens 18 april

Läs mer

23
May

Aktuell socialpolitik i Lycksele

Läs mer

21
Jun

KOMDIR (Kommunaldirektörföreningen i Köpenhamn, Danmark

Läs mer

Se endast kommande händelser