Ordförande: Laura Hartman, tfn 08-405 35 80

Huvudsekreterare: Anna Lexelius, tfn 08-405 54 17

Utredningssekreterare: Karin Ekdahl Wästberg , tfn 08-405 57 82

Utredningssekreterare: Mattias Fogelgren, tfn 076-148 68 72

Utredningssekreterare: Emma Sterky, tfn 072-206 55 69

Utredningssekreterare: Karin Hååg, tfn 072-228 05 81

Forskningsledare: Louise Bringselius, tfn 076-111 74 48

Sekreterare: Pernilla Fexdal, tfn 08-405 84 92

 

E-post: fi.tillitsdelegationen@regeringskansliet.se