tillit_forsok_logga

Kvalitetsutveckling i grundskolan Linköpings kommun

Forskare:
Fil dr Ola Fransson, Malmö högskola
ola.fransson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg Linköpings kommun
elisabeth.starner@linkoping.se

Sammanfattning

Forskaren Ola Fransson (Malmö universitet) skriver om kollegial kvalitetsgranskning i grundskola, utifrån en studie av Linköpings kommun. Där har man använt ett verktyg kallat Intern Insyn Grundskola (IIG). Detta utvecklingsprojekt utesluter inte traditionell skolinspektion, utan ska snarare betraktas som ett viktigt komplement. Fransson rekommenderar att denna typ av insats ges större betydelse i – framför allt den statliga – styrningen av skolan framöver, som ett sätt att ge professionerna och de lokala skolorna bättre inflytande över sin egen verksamhetsutveckling.