Här kan du läsa mer om Tillisbaserad styrning och ledning.

Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
SOU 2018_47

Styra och leda med tillit Forskning och praktik
SOU 2018_38

En lärande tillsyn Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
SOU 2018_48

Delbetänkande om ersättningsmodeller samt ramverk för tillitsbaserad styrning

Broschyr delbetänkande om ersättningsmodeller

Rapport om Tillitsbaserad styrning och ledning