Här kan du läsa mer om Tillisbaserad styrning och ledning.

Delbetänkande om ersättningsmodeller samt ramverk för tillitsbaserad styrning

Broschyr delbetänkande om ersättningsmodeller

Rapport om Tillitsbaserad styrning och ledning