karta försök 2018-06-13 Karta över försöken

Tillitsdelegationen har följt tolv försöksverksamheter i hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Till alla projekt har forskare varit kopplade och totalt har 23 forskare från elva lärosäten och från en mångfald av olika ämnesområden bidragit till det arbete som presenteras i forskningsantologin “Styra och leda med tillit – forskning och praktik” (SOU 2018:38). Forskarna lyfter upp och diskuterar viktiga lärdomar kring styrningen inom kommuner och landsting och de pekar också på den komplexitet som kan uppstår i strävan att styra och leda verksamheter med mer tillit. I forskningsantologin har ytterligare tre forskare: Bo Rothstein, Lars Trädgårdh och Louise Bringselius bidragit med kapitel som bredare diskuterar begreppet tillit och vad det innebär i styrningen av välfärdstjänster både lokalt och nationellt. Forskningsantologin presenteras den 14 juni.