Webbsändning – Forum Tillit myndigheter

Den 9 april kl 9-12 webbsänder vi från konferensen Forum Tillit för statliga myndigheter. Här kan du se sändningen direkt.

Läs mer

FORUM TILLIT för kommuner och landsting och andra intresserade

Tillitsdelegationen hälsar dig varmt välkommen till en konferens om tillitsbaserad styrning och ledning – en sammanfattning av Tillitsdelegationens arbete. Vi vänder oss framförallt till kommuner och landsting men konferensen är även öppen för andra.

Läs mer

Ny rapport om prestationsvärdering i skolan

Samarbetet med forskarsamhället är en central del av Tillitsdelegationens arbete. Genom att ta vara på den kunskap som finns i forskningen är förhoppningen att det ska bli lättare att förstå hur mer tillitsbaserade metoder för styrning och ledning ska kunna utvecklas. Denna rapportserie är en kanal främst för utredningens samverkan med det bredare forskarsamhället, men även för verksamhetsrepresentanter.

Läs mer

Forum Tillit för statliga myndigheter

Vi hälsar dig som myndighetschef eller representant för en statlig myndighet varmt välkommen till ett uppstartsmöte med Tillitsdelegationen!

Läs mer

Ny broschyr: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen

Folder om ersättningsmodeller: ”Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetares handlingsutrymme?”, en sammanfattning av delegationens delbetänkande har nu tagits fram.

Läs mer

Webbsändningen av Forum Tillit mål- och resultat

Här kan du se vår webbsändning av Forum Tillt om mål- och resultatstyrning från den 30 november.

Läs mer

Nytt Tilläggsdirektiv

Tillitsdelegationen har fått ett utvidgat uppdrag. Delegationen får i uppdrag att bl.a. genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. De utvidgade delarna ska rapporteras senast den 13 oktober 2019.

Läs mer

Forum Tillit om mål och resultat

Snart kan du här ta del av Forum Tillit angående mål- och resultatstyrning som ägde rum torsdagen den 30 november.

Läs mer

Lyssna på OFR-podden

Anna Lexelius är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och i november förde hon ett samtal om tillitsbaserad hos OFR (som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor).

Läs mer

Rapport om Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius har tagit fram en rapport som beskriver modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning. Därutöver finns förslag på vad den kan innebära konkret i praktik.

Läs mer