Tolv försöksverksamheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Idag offentliggör Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

En unik satsning i svensk förvaltning

Dagens Samhälle har publicerat en artikel angående de tolv utvalda försöksverksamheterna. Den längre versionen av artikeln går att läsa här.

Läs mer

Kulturen på arbetsplatsen är avgörande

Möt vår delegat Emil Broberg som är 3:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landstings styrelse (SKL). I juni 2016 blev han utsedd till sin första statliga utredning, Tillitsdelegationen.

Läs mer

Lyssna om tillit på Socialtjänstpodden

I Socialtjänstpodden berättar Anna Lexelius om hur Tillitsdelegationens arbete påverkar socialtjänsten.

Läs mer

Ny forskningsledare till Tillitsdelegationen

Louise Bringselius är utsedd till forsningsledare för Tillitsdelegationen.

Läs mer

Många bidrar till vårt arbete

Under december månad har vi i Tillitsdelegationen hunnit med många inspirerande och engagerande möten.

Läs mer

Från kontrollsamhälle till lärande organisationer

Gunilla Hult Backlund är generaldirektör för den statliga myndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Hon har varit med om att starta och bygga upp inspektionsmyndigheten. Sedan juni 2016 är hon utsedd av regeringen att ingå i Tillitsdelegationen och utreda hur framtida styrning, tillsyn och ersättningsmodeller ska kunna se ut.

Läs mer

Tillsynsforum 16 november

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och delegat Gunilla Hult Backlund deltog tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi vid Tillsynsforums höstkonferens. Temat för dagen var ”Hur utvecklar vi tillsynen – tillit i fokus”.

Läs mer

Forum tillit – dialog med kommuner och landsting

Den 23 november samlades 50 personer från kommuner och landsting runt om i Sverige för att diskutera problem med dagens styrning, tillsyn och ersättningsmodeller. Laura Hartman inledde dagen med att presentera Tillitsdelegationens utredningsuppdrag och hur arbetet kommer att fortskrida.

Läs mer

Oxelösund arbetar med ökad tillit inom äldreomsorgen

Oxelösunds kommun har arbetat med en modell för att anpassa inflyttningen till särskilt boende efter den äldres behov. Det har lett till att den äldres önskemål enklare kan tas tillvara och att inflyttningen till boendet har blivit bättre.

Läs mer