Två nya försöksverksamheter

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det är Nyköpings kommun och Helsingborgs kommun som vi kommer att få följa.

Läs mer

Forskardag om tillit i styrning av välfärdssektorn

Den 1 juni arrangerar Tillitsdelegationen ett forskarseminarium i Lund om tillit i styrningen. Dagen vänder sig i första hand till forskare.

Läs mer

Ramverk för Tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Läs mer

Forum Tillit om ledarskap

Intresset för Forum Tillit den 27 april har överträffat alla våra förväntningar, vilket vi är mycket glada för!

Läs mer

Tillitsdelegationen i Almedalen

I juli deltar Tillitsdelegationen i Almedalen för att diskutera hur styrningen av offentlig sektor i större omfattning kan ta tillvara medarbetares kompetens och bidra till ett större värde i välfärdstjänster. Vi arrangerar ett eget seminarium på tisdagen den 4 juli och deltar även seminarier som arrangeras av andra aktörer. Håll utkik efter våra programpunkter och kontakta oss om du vill att vi deltar i några av era aktiviteter i Almedalen.

Läs mer

Tolv försöksverksamheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Idag offentliggör Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

En unik satsning i svensk förvaltning

Dagens Samhälle har publicerat en artikel angående de tolv utvalda försöksverksamheterna. Den längre versionen av artikeln går att läsa här.

Läs mer

Kulturen på arbetsplatsen är avgörande

Möt vår delegat Emil Broberg som är 3:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landstings styrelse (SKL). I juni 2016 blev han utsedd till sin första statliga utredning, Tillitsdelegationen.

Läs mer

Lyssna om tillit på Socialtjänstpodden

I Socialtjänstpodden berättar Anna Lexelius om hur Tillitsdelegationens arbete påverkar socialtjänsten.

Läs mer

Ny forskningsledare till Tillitsdelegationen

Louise Bringselius är utsedd till forsningsledare för Tillitsdelegationen.

Läs mer