Ny broschyr: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen

Folder om ersättningsmodeller: ”Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetares handlingsutrymme?”, en sammanfattning av delegationens delbetänkande har nu tagits fram.

Läs mer

Webbsändningen av Forum Tillit mål- och resultat

Här kan du se vår webbsändning av Forum Tillt om mål- och resultatstyrning från den 30 november.

Läs mer

Nytt Tilläggsdirektiv

Tillitsdelegationen har fått ett utvidgat uppdrag. Delegationen får i uppdrag att bl.a. genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. De utvidgade delarna ska rapporteras senast den 13 oktober 2019.

Läs mer

Forum Tillit om mål och resultat

Snart kan du här ta del av Forum Tillit angående mål- och resultatstyrning som ägde rum torsdagen den 30 november.

Läs mer

Lyssna på OFR-podden

Anna Lexelius är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och i november förde hon ett samtal om tillitsbaserad hos OFR (som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor).

Läs mer

Rapport om Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius har tagit fram en rapport som beskriver modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning. Därutöver finns förslag på vad den kan innebära konkret i praktik.

Läs mer

Film om Tillitsbaserad styrning

Många vill höra om vårt uppdrag och veta mer om tillitsbaserad styrning. Nu går det att se en film som beskriver Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

Forum Tillit om en lärande tillsyn

Den 3 oktober handlade Forum Tillit om en lärande tillsyn. Mötet webbsändes och du har nu möjlighet att ta del av hela seminariet.

Läs mer

Försök Tillit diskuterar utredningens fokusområden

Den 15 september hölls ett nytt Försök Tillit, besöksarenan får våra försöksverksamheter och följeforskare, på Nalen i Stockholm. Där diskuterades bland annat stödfunktionernas dimensionering, placering och inriktning. Det talades även om vikten av att se lagstiftningen som levande och rörlig och att alla delar av styrkedjan måste se möjligheter att påverka den. Vissa talade om … Continued

Läs mer

Frukostseminarium om äldreomsorg och tillit

Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen? Det diskuterades på SNS frukostseminarium den 6 september. Se webbsändningen.

Läs mer