Film om Tillitsbaserad styrning

Många vill höra om vårt uppdrag och veta mer om tillitsbaserad styrning. Nu går det att se en film som beskriver Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

Forum Tillit om en lärande tillsyn

Den 3 oktober handlade Forum Tillit om en lärande tillsyn. Mötet webbsändes och du har nu möjlighet att ta del av hela seminariet.

Läs mer

Försök Tillit diskuterar utredningens fokusområden

Den 15 september hölls ett nytt Försök Tillit, besöksarenan får våra försöksverksamheter och följeforskare, på Nalen i Stockholm. Där diskuterades bland annat stödfunktionernas dimensionering, placering och inriktning. Det talades även om vikten av att se lagstiftningen som levande och rörlig och att alla delar av styrkedjan måste se möjligheter att påverka den. Vissa talade om … Continued

Läs mer

Frukostseminarium om äldreomsorg och tillit

Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen? Det diskuterades på SNS frukostseminarium den 6 september. Se webbsändningen.

Läs mer

Forum tillit om tillsyn

Forum Tillit är ett öppet seminarium inom ramen för den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Syftet är att främja kunskapsutveckling kring tillitsbaserad styrning, samverkan och tillsyn i offentligt finansierad verksamhet.

Läs mer

Forum Tillit och styrning och ledarskap

Titta på webbäsningen i efterhand.

Läs mer

Välkommen till seminarium i Almedalen

Vi håller till i Hälsodalen på S:t Hanslan 2, lokal Fysiken, kl 15:30-16:45.

Läs mer

Webbsändning om delbetänkandet

Den 15 juni 2017 bjöd civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande “Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?”

Läs mer

Delbetänkande om ersättningsmodeller

Den 15 juni 2017 överlämnade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta bjöd civilministern och Tillitsdelegationen in till ett gemensamt seminarium.

Läs mer

Seminarium tillsammans med SKL

Den 7 juni arrangerade Tillitsdelegationen och SKL ett gemensamt seminarium på temat “Kommunal styrning baserad på tillit”.

Läs mer