Forum tillit om tillsyn

Forum Tillit är ett öppet seminarium inom ramen för den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Syftet är att främja kunskapsutveckling kring tillitsbaserad styrning, samverkan och tillsyn i offentligt finansierad verksamhet.

Läs mer

Forum Tillit och styrning och ledarskap

Titta på webbäsningen i efterhand.

Läs mer

Välkommen till seminarium i Almedalen

Vi håller till i Hälsodalen på S:t Hanslan 2, lokal Fysiken, kl 15:30-16:45.

Läs mer

Webbsändning om delbetänkandet

Den 15 juni 2017 bjöd civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande “Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?”

Läs mer

Delbetänkande om ersättningsmodeller

Den 15 juni 2017 överlämnade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta bjöd civilministern och Tillitsdelegationen in till ett gemensamt seminarium.

Läs mer

Seminarium tillsammans med SKL

Den 7 juni arrangerade Tillitsdelegationen och SKL ett gemensamt seminarium på temat “Kommunal styrning baserad på tillit”.

Läs mer

Möt oss i Almedalen

Under Almedalsveckan kommer Tillitsdelegationen att arrangera egna aktiviteter samt delta vid ett flertal seminarium. Hoppas att vi ses!

Läs mer

Två nya försöksverksamheter

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det är Nyköpings kommun och Helsingborgs kommun som vi kommer att få följa.

Läs mer

Forskardag om tillit i styrning av välfärdssektorn

Den 1 juni arrangerar Tillitsdelegationen ett forskarseminarium i Lund om tillit i styrningen. Dagen vänder sig i första hand till forskare.

Läs mer

Ramverk för Tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Läs mer