Delbetänkande om ersättningsmodeller

Den 15 juni 2017 överlämnade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta bjöd civilministern och Tillitsdelegationen in till ett gemensamt seminarium.

Läs mer

Seminarium tillsammans med SKL

Den 7 juni arrangerade Tillitsdelegationen och SKL ett gemensamt seminarium på temat “Kommunal styrning baserad på tillit”.

Läs mer

Möt oss i Almedalen

Under Almedalsveckan kommer Tillitsdelegationen att arrangera egna aktiviteter samt delta vid ett flertal seminarium. Hoppas att vi ses!

Läs mer

Två nya försöksverksamheter

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det är Nyköpings kommun och Helsingborgs kommun som vi kommer att få följa.

Läs mer

Forskardag om tillit i styrning av välfärdssektorn

Den 1 juni arrangerar Tillitsdelegationen ett forskarseminarium i Lund om tillit i styrningen. Dagen vänder sig i första hand till forskare.

Läs mer

Ramverk för Tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Läs mer

Forum Tillit om ledarskap

Intresset för Forum Tillit den 27 april har överträffat alla våra förväntningar, vilket vi är mycket glada för!

Läs mer

Tillitsdelegationen i Almedalen

I juli deltar Tillitsdelegationen i Almedalen för att diskutera hur styrningen av offentlig sektor i större omfattning kan ta tillvara medarbetares kompetens och bidra till ett större värde i välfärdstjänster. Vi arrangerar ett eget seminarium på tisdagen den 4 juli och deltar även seminarier som arrangeras av andra aktörer. Håll utkik efter våra programpunkter och kontakta oss om du vill att vi deltar i några av era aktiviteter i Almedalen.

Läs mer

Tolv försöksverksamheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Idag offentliggör Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

En unik satsning i svensk förvaltning

Dagens Samhälle har publicerat en artikel angående de tolv utvalda försöksverksamheterna. Den längre versionen av artikeln går att läsa här.

Läs mer